Pontrilas Sawmills

Produksjonsøkning på 20 prosent

Engelske Pontrilas Sawmills har økt både produksjonen og kvaliteten. LUJA har nå ansvar for at alle sager skal yte – og de gir også support til sagbrukets eget team.

En fremgang i produksjonen på 20 prosent er noe som legges merke til – spesielt når kvaliteten også følger med, og til og med færre produksjonsstopp.

– LUJA har ferdigstilt arbeidet med oppgraderingen av alle sagene våre og har løpende kontroll på maskinene, forteller Brian Pugh som er driftansvarlig på Pontrilas Sawmills i England.

– Det han har utført har vært vellykket og vi er fornøyde.

Pontrilas er LUJAs første engelske kunde, og samarbeidet har vart et par år.

Pontrilas Sawmills case 1

Allerede etter få måneders arbeid kunne Brian Pugh se resultater, så i dag har LUJA ansvar for at sagene yter konstant. Det blir gjennomført et stort servicevedlikehold hvert år samt løpende kontroll flere ganger i året. Dessuten rykker LUJA ut hvis det er mistanke om at noe ikke går optimalt.

Fokus er på stopptid, best utnyttelse av råstoff, god kvalitet i ferdigprodukter og hvordan sagbladene yter.

Støtte til medarbeidere

– En av våre leverandører presenterte Luja for oss i begynnelsen av 2012. Vi hadde et møte med eieren Søren Luja Hansen der han fortalte om hvordan han kunne hjelpe oss.

Han inviterte oss på besøk i Sverige til en av de andre kundene hans. Her kunne vi se hva han hadde fått utført, og vi besluttet oss for å innlede et samarbeid, forteller Brian Pugh.

Pontrilas Sawmills har tre grupper sager, og LUJA har blant annet arbeidet med smøresystemet og med justering av sagene.

Pontrilas Sawmills case 2

– Etter det første besøket i 2012 var fremføringshastigheten allerede økt med 20 %, og forbruket av sagblader halvert. Nå kan sagbladene vare mellom 14 og 40 timer, sier Brian Pugh.

Det har blitt investert massivt i sagbruket de siste årene. Blant annet i avtale med LUJA.
Den danske virksomheten har relativt frie hender i arbeidet.

– De arbeider hardt når de er her, så medarbeidere mine kan også se forbedringene.

Nettopp medarbeiderne er viktige å nevne. For LUJA støtter Pontrilas' eget vedlikeholdsteam og bladleverandør. Det gir det beste resultatet og sikrer en konstant høy produktivitet.

– LUJA trener noen av våre montører. De har sett resultatene av arbeidet hans, så de lytter.

Oppmerksom på detaljen

De mange investeringene og samarbeidet med LUJA har betydd økt produksjon og høyere kvalitet. Det er færre produksjonsstopp, og forbruket av sagblad er redusert. Pontrilas kan til og med skjære i det vanskelige lerketreet uten nedgang i produksjon.

– Sagbladene tåler presset selv om vi har en høyere avvirkning per tann enn mange av kollegene våre.
Når det gjelder spørsmålet om hva Luja er spesielt god til, er Brian Pugh ikke i tvil.

– Det er en ”oppmerksomhet på detaljene”, som andre ikke har. Det er Lujas store styrke, samtidig som de har et stort ønske om å gjøre det så bra som mulig.

– Vi opplever selvfølgelig stadig problemer nå og da, men LUJA reagerer kjapt hvis det oppstår problemer, så jeg synes de holder en høy standard.

– De tar seg av sagene slik at vi kan ta oss av alt annet i produksjonen.

Last ned casestudy (PDF)Les flere casestudier

Fakta

Pontrilas Sawmills er en familiebedrift som ble stiftet i byen Pontrilas i 1947. Siden har firmaet opparbeidet seg et stort kjennskap til produksjon av og handel med trevarer.

Pontrilas Sawmills logo

Sagbruket har løpende investert i moderne anlegg og maskiner, slik at det fortsatt kan leveres kvalitetsprodukter og effektive leveranser.

Pontrilas Sawmills består av to sagbruk som er plassert på et 24 hektar stort område rett ved landsbyen Hereford.

Årlig blir det produser 125 000 m³ nåletre og 5000 m³ løvtre.

En god infrastruktur sikrer stabile leveranser til England og Wales.

Dette gjorde Luja A/S:

I Pontrilas sawmills hovedlinje står det åtte AKE 245 sager i tillegg til fem Stenner sager. Luja har en løpende kontrakt på vedlikehold av disse sagene betalt pr. produsert m³. Dette betyr at vi har ansvaret for å holde sagene i best mulig stand og at de skal være driftssikre.

Dette omfatter oppretting, bombering, smøring, sjekk av slitekomponenter, overvåkning av verktøy og mye mer.

Før vi startet kontrakten gjennomførte Luja en stor ombygging av sagene og monterte ganske mye nytt utstyr, bl.a. smøre/skrapesystem, oljedoseringsanlegg, nytt framtrekk og el-styring på Stenner sagen, i tillegg til at vi har bygget om bladstyringen på alle sagene.

Luja har hatt en virkelig godt og viktig samarbeid med folk på stedet og sammen har vi innført nye rutiner og arbeidsmetoder.

Ønsker du å optimere produksjonen?

Vi tilbyr 3 forskjellige løsningsmodeller for våre kunder, som matcher deres individuelle behov for involvering: Project, Service Solution og Premium Solution.