Moelven Østerdalsbruket

Sikkerhet i toppsjiktet på Moelven Østerdalsbruket

Et nært samarbeid med Luja har gitt både sikkerheten og produktiviteten et løft på Moelven Østerdalsbruket AS.

Forestill deg at en stump fra en 10 meter lang sagklinge kommer flyvende gjennom sagbruket ... ikke en morsom tanke!

Men det opplevde Moelven Østerdalsbruket AS flere ganger og besluttet blant annet derfor å si ja til et samarbeid med Luja Sawtech for å få rettet opp på de uregelmessighetene de opplevde.

Stein Stensløkken Eriksen, produksjonssjef på sagbruket, var kontaktperson. Han er svært tilfreds med det resultatet han har fått.

“Det er farlig når de flyr rundt, så det måtte det settes en stopper for. Og det har tatt helt slutt. Vi har ikke hatt et eneste båndhavari etter at Luja avsluttet arbeidet hos oss. Tidligere opplevde vi opp til 30–40 havarier i året,” forteller Stein Stensløkken Eriksen.

ghfgjh

Var på referansebesøk

Avtalen ble inngått etter en langvarig dialog om løsnings- modellen for oppgraderingen, samt et referansebesøk hos en av Lujas andre kunder i Sverige.

“Vi har hatt Søren Luja her store deler av 2015, og vi er svært fornøyde med oppgraderingene.”

Sikkerheten var viktig, og tilliten til sikkerhetsnivået måtte gjenopprettes. Utover dette skulle arbeidet også resultere
i mindre støy i produksjonene og at sagene generelt sett
gikk bedre.

Sagbruket hadde en målsetning om å skjære 50 mm sidebord mot tidligere 38 mm, og det krevde en oppgradering av prosessen på Moelven Østerdalsbrukets syv båndsager.

LUJA har blant annet montert BC400 automatisk sporing av bladene for å sikre at de alltid ligger i riktig posisjon, og et nytt smøresystem, oljedoseringsanlegg og sliping og balansering av hjulene har også stått på listen.

“Vi har redusert oljeforbruket vesentlig, og det gir også lavere kostnader,” forteller Stein Stensløkken Eriksen.

moelven case Stein

Hele linjen er gjennomgått

Luja gikk gjennom hele saglinjen, alle sager og linjer er rettet opp slik at sagene går som de skal. Dessuten har arbeidsgangen også blitt optimalisert slik at både maskinene og prosessene går smidigere.

Stein Stensløkken Eriksen fremhever de gode resultatene på sagene og den forbedrede sikkerheten – i tillegg til at nedetiden generelt sett har blitt mye mindre, og utbyttet har blitt bedre.

“Luja er god til å finne de små detaljene som utgjør forskjellen. Det er noe vi ikke har opplevd på samme måte før, og det har hatt stor betydning.”

“Søren Luja selv er svært nøye og stiller store krav til seg selv. Hele prosjektet har vært gjennomtenkt fra starten av, og det er faktisk ingenting som kunne være gjort bedre,” sier en fornøyd produksjonssjef som regner med å fortsette det gode samarbeidet fremover.

Last ned casestudy (PDF)Les flere casestudier

Fakta

I Koppang midt mellom Oslo og Trondheim ligger Moelven Østerdalsbruket omgitt av fjell og vakker natur. Dette er et sagbruk kombinert med høvleri og impregneringsanlegg og en malerlinje.

Moelven logo

Årlig produseres det 60 000 m³ treverk, og mesteparten av treverket selges på det norske markedet via Moelven Wood AS.

På Moelven Østerdalsbruket er det 52 ansatte, og sagbruket har en omsetning på 15 millioner euro i året.

Dette gjorde Luja A/S:

På hovedlinjen på Østerdalsbruket er det 7 båndsager som har en del år på baken, akkurat som på mange andre sagbruk.

Sammen med folkene på stedet har Luja installert oljedoseringssystem samt BC400 automatisk sporing av bladene på alle sagene. I forkant av dette utførte Luja en større renovering og ombygging av sagene slik at de har blitt mer brukervennlige og driftssikre. Dette arbeidet har omfattet oppretting, montering av et smøre-/skrapesystem, ombombering og balansering av hjulene og diverse mekaniske endringer.

Ønsker du å optimere produksjonen?

Vi tilbyr 3 forskjellige løsningsmodeller for våre kunder, som matcher deres individuelle behov for involvering: Project, Service Solution og Premium Solution.