NorskSvenskaEnglishDansk

Høy produktivitet – ensartet kvalitet

    

Oppretting av saglinjer

Riktig styring av råmaterialet før og etter møtet med sagbåndet eller sagbladet er en avgjørende forutsetning for å kunne utnytte råmaterialet optimalt og oppnå maksimal driftsøkonomi på saganlegget.

 

Opretning

Knivskarp oppretting øker utbyttet

Hvis maskindelene som er i kontakt med råmaterialet når det kommer gjennom saganlegget, ikke er riktig innstilt, blir ikke råmaterialet optimalt utnyttet, og det oppstår unødig slitasje på anlegget.
Med avansert måleutstyr og spesialutviklet laser foretar Luja geometrisk måling og nøyaktig oppretting av sager og saglinjer. Opprettingen utføres av våre erfarne teknikere, som er i stand til å finjustere hvert enkelt ledd i hele kjeden av faktorer som skal til for å skape et unikt driftsresultat.
 

Opretning

Resultatet

Oppretting av saglinjer gir flere konkrete fordeler når det utføres med rett utstyr og kompetanse:

 • Mindre slitasje på verktøyet og maskinene som inngår i prosessen.
 • Færre driftsstopp = høyere tilgjengelighet.
 • Bedre utnyttelse av råmaterialet.
 • Optimalt sluttprodukt.
 • Økt driftssikkerhet.
 • Nedsatt energiforbruk.
 • Mulighet for større hastighet på linjen. 

Vi utfører bl.a.:

 • Oppretting av båndsaglinjer og båndsager
 • Oppretting av sirkelsagslinjer
 • Oppretting av store CNC-bearbeidingsenheter (metall og tre)
 • Oppmåling av store fiksturer
 • Oppmåling av emner når kunden har bruk for en nøytral emnerapport.

 Kontakt Luja hvis du har behov for andre typer presisjonsmåling – vi har utstyret.
 

» Last ned produktblad

Opretning

Velkommen hos Luja

Vurderer du å oppgradere produksjonen eller har du behov for service på sagene dine?

Da er du velkommen til å kontakte oss. Jo tidligere vi blir koblet inn i prosessen, jo større nytte vil du ha av vår kompetanse


» Optimering - Sagbruk


» Optimering - Høvlerier

 

 

 

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close