NorskSvenskaEnglishDansk

Høy produktivitet – ensartet kvalitet

    

Luja Bio-Oil

Valg av olje har avgjørende betydning for maskinens yteevne og kvaliteten på sluttproduktet – og i siste ende bunnlinjen.

Luja Bio-Oil er vår egenproduserte olje som er utviklet på bakgrunn av mange års erfaring med forskjellige typer oljer.
Luja Bio-Oil er nøye tilpasset kravene og forholdene i moderne produksjon, og har alle de egenskapene som skal til for å sette båndsagen eller høvelen i et høyere gir. 


 

Unike egenskaper – unike resultater

 • Luja Bio-OilOljen gir en ekstra glatt overflate på sagbåndet og hjulet, noe som gjør at spon og flis ikke setter seg fast – og på denne måten beskytter oljen også hjulene mot slitasje.
 • Den høye bæreevnen og den gode klistreeffekten gir maksimal beskyttelse mot slitasje og reduserer oljeforbruket.
 • Oljen reduserer friksjonen mellom sagbånd og bladstyring, og forhindrer dannelsen av belegg. På denne måten kan sagbåndene holde lengre.
 • Når en tynn oljefilm ligger mellom flatene og hjulene er rene, reduseres støynivået.
 • Oljens friksjonsreduserende egenskaper medfører lavere varmeutvikling.
 • En høy flammepunkts temperatur på 182 °C reduserer brannfaren.

 

Luja Bio-Oil

 

Ren, biologisk nedbrytbar olje

Luja Bio-Oil- God for maskiner, medarbeidere og miljø

 • Færre problemer med lukt og hudirritasjon for medarbeidere
 • Gir renere biprodukter fra produksjonen
 • Ingen overføring til treet ved normal bruk
 • Nedbryter ikke malingen på maskiner i motsetning til andre syreholdige oljer
 • Ingen skader på ledninger og hydraulikkslanger

Bruk og oppbevaring

Luja Bio-Oil kan tilføres gjennom de fleste typene smøreanlegg.

Den største effekten oppnås imidlertid der hvor man tilfører oljen på hjul og sagbånd ved hjelp av filtputer

 • Luja Bio-Oil er ren olje og kan ikke blandes med vann
 • Ingen spesielle krav til avfallshåndtering eller oppbevaring
 • Oppfyller kravene i REACH-direktivet (Europeisk forskrift om forvaltning av kjemikalier)

Luja Bio-Oil

Dag-til-dag-levering - Stort varelager

Luja Bio-Oil leveres i:

 • Kanner – 25 og 60 liter
 • Tønner – 210 liter
 • IBC-Palletank – 1070
 • Tankbil – etter avtale

Varianter av Luja Bio-Oil

SH 02 :

Den mest brukte oljen til nåletreindustrien i Skandinavia

SH 05 :

Tynn olje som brukes der oljen brukes eller oppbevares rundt eller under frysepunktet

SH 12 :
Brukes der råmaterialet har et høyt innhold av plantesaft/vann. Mer syreholdig enn de andre variantene våre.


Ta kontakt med Luja A/S

Ønsker du flere opplysninger om vår spesialutviklede Luja Bio-Oil er du velkommen til å kontakte oss om referanser, pris, levering, spesielle behov mm
på telefon 63 32 00 11

 

» Last ned produktblad (PDF)

» Last ned sikkerhetsinfo (PDF)

 

Velkommen hos Luja

Vurderer du å oppgradere produksjonen eller har du behov for service på sagene dine?

Da er du velkommen til å kontakte oss. Jo tidligere vi blir koblet inn i prosessen, jo større nytte vil du ha av vår kompetanse


» Optimering - Sagbruk


» Optimering - Høvlerier

 

 

 

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close