NorskSvenskaEnglishDansk

Høy produktivitet – ensartet kvalitet

    

Luja Blade Guide System™

Luja Sawtech introduserer neste generasjons bladstyring for båndsager:
Luja Blade Guide System™. Et system som hever produktivitet, kvalitet og bunnlinje.

Luja® Blade Guide System

Vi våger å kalle Luja Blade Guide System™ for en liten revolusjon når det gjelder effektiv og nøyaktig styring av båndsagblader.

Det patentsøkte, 2-delte systemet kombinerer alle fordelene med en stor styreflate med lavest mulig friksjon. Resultat: Økt kapasitet og et bedre arbeidsmiljø.

Luja® Blade Guide System

Luja Blade Guide System™ er utviklet på bakgrunn av mange års erfaring med driftsoptimering på sagbruk i Skandinavia og England, og er ferdigutviklet og testet i drift i 2016 og 2017.

Et av Sveriges større sagbruk høster allerede store fordeler med Luja Blade Guide System™ på sine båndsager:

Velkommen til fremtidens måte å styre sagbånd på!

Luja® Blade Guide System

4 store fordeler ved å velge Luja Blade Guide System™


Økt produktivitet
Luja Blade Guide System™gir et mer stabilt sagbånd. Systemets to anleggsflater med luft mellom gir færre vibrasjoner på sagbåndet og betydelig mindre belastning ved passasje over bladstyringen. Resultatet er lengre driftstider, økt fremføringshastighet samt færre ikke-planlagte bladskift.

Slitedelen er produsert i et unikt og spesialutviklet, friksjonsreduserende materiale. Det gir driftstider på oppimot 100 timer per side, og 20-25 % lavere driftstemperatur på bladet. Det er mulig å koble til ytterligere kjøling og smøring mellom slitedelene. Slitedelen kan vendes 2-4 ganger.

Luja Blade Guide System™ har en ekstra skraper ved øvre styrepunkt, som fjerner store mengder plantesaft fra skjæringen. Det betyr forlenget driftstid mellom hver hjulsliping og bedre driftsøkonomi.

Lett og enkelt vedlikehold
Det er lett og risikofritt å skifte ut slitedelene. Det krever bare en skruetrekker og en kort instruksjon første gang. Faktisk tar det maks. 60 sekunder å skifte eller vende slitedelene. Selvlåsende endestopp sikrer dessuten at slitedelene alltid holder seg på plass.

En slitasjeindikator viser tydelig når det er på tide å skifte eller vende slitedelen. Det eliminerer alle diskusjoner om når slitedelen skal skiftes og sikrer alltid svært høy presisjon.

Det går raskt å foreta rutineettersyn av Luja Blade Guide System™ ved bladskift. I tillegg er det bare nødvendig med en ukentlig servicegjennomgang av systemet. For et mellomstort sagbruk sparer man typisk 4-5 reperasjonstimer i uken.

Bedre arbeidsmiljø
Luja Blade Guide System™ reduserer merkbart støy og vibrasjoner i produksjonsområdet. Det oppleves av brukerne gjennomgående som en stor lettelse i hverdagen.

Brukeren slipper også helt å foreta fresing i helsefarlige komposittmaterialer, noe som ellers utgjør en vesentlig fare for helsen.

Endelig unngår brukeren tunge eller skjeve løft og farlige situasjoner i forbindelse med service, ettersom Luja Blade Guide System™ forblir i sagen mens de 25 gram ”lette” slitedelene skiftes ut.

Forbedret kvalitet
Luja Blade Guide System™ øker stabiliteten i sagbåndet og sikrer mer presise snitt. Systemets unike design gir dessuten vesentlig redusert risiko for belegging på styreflatene. Begge deler avspeiles tydelig i kvaliteten og utbyttet pga. færre vibrasjoner og en målstabilitet som ligger helt på topp.

Alle viktige deler i Luja Blade Guide System™ er merket – selv slitedelen. Det er din sikkerhet for at du alltid får tak i de rette delene.


Ta kontakt med Luja A/S

Vil du lære mer om hvilke muligheter Luja Blade Guide System™ byr på i din produksjon? Da må du gjerne kontakte oss på telefon: +45 63 32 00 11.

» Last ned produktblad (PDF)

Velkommen hos Luja

Vurderer du å oppgradere produksjonen eller har du behov for service på sagene dine?

Da er du velkommen til å kontakte oss. Jo tidligere vi blir koblet inn i prosessen, jo større nytte vil du ha av vår kompetanse


» Optimering - Sagbruk


» Optimering - Høvlerier

 

 

 

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close