NorskSvenskaEnglishDansk

Bedre driftsøkonomi

    

Service Solution

Service Solution er rettet mot høvlerier eller mindre sagbruk som selv ønsker å ha det fulle ansvaret for produksjonen og driftsresultatene.

Med en Service Solution utfører vi service et avtalt antall ganger i året ut fra en sjekkliste som sikrer at produksjonen din yter som den skal ut fra parametere som vi i fellesskap har fastlagt.
I forbindelse med disse besøkene gjennomgår vi alltid anlegget ditt med tanke på å finne forbedringer som kan optimere produksjonen ytterligere. Til syvende og sist bestemmer du selv om de skal gjennomføres og når.

Eksempler på hva en avtale inneholder:

  Sagbruk Høvleri
Gjennomgang av full funksjonalitet samt smøring
Rensing, justering og utskiftning av slitedeler etter behov på smøre-/skrapesystemet
Rengjøring av oljedoseringsanlegg og funksjonskontroll
Kontroll og justering av bladstyring
Kontroll av hjulenes tilstand
Gjennomgang og kontroll av inn-/utføringsbenk
– utskiftning av slitte deler og oppretting
 
Full oppretting av linjer og sager  

Omfattes normalt ikke, men utføres etter avtale:
Hjulsliping og balansering, olje og slitedeler og kontinuerlig oppfølgning på produktivitet og utnyttelsesgrad

Når vi er hos våre kunder, gjør vi alltid en stor innsats for å sikre at de daglige operatørene vet hvordan de betjener maskinen og utstyret vi har montert. Vi ønsker at våre kunder selv innehar kompetansen til å ivareta det daglige vedlikeholdet, og bruker oss til de mer spesielle oppgavene. Dette oppsettet har over tid vist seg å fungere godt for høvlerier og mindre sagbruk hvor vi har hatt suksess med å holde produksjonen på et høyt nivå med et minimalt antall driftsstopp.

Service SolutionVi anbefaler alltid at kunder som får gjennomført større prosjekter, inngår en Service Solution-avtale for minst de første 12 mnd. Det sikrer at jobben vi har gjennomført blir velintegrert i produksjonen, og at de oppnådde driftsforbedringene er vedvarende.
Avtalen avregnes alltid etter brukt tid og materialer.
Ønsker du å høre mer om mulighetene for en Service Solution-avtale, kan du kontakte Luja.
 

» Last ned PDF om Service Solution

Våre fokusområder for sagbruk er:

  • Best mulig utnyttelse av råstoffet
  • Kapasitet og produktivitet
  • Å unngå ikke planlagte bladskift
  • Færre driftsforstyrrelser
  • Flere driftstimer mellom de store servicestoppene
  • Økt tilgjengelighet og produksjonsgrad.

 

Vurderer du å oppgradere produksjonen eller har du behov for service på sagene dine? Da er du velkommen til å kontakte oss. Jo tidligere vi blir koblet inn i prosessen, jo større nytte vil du ha av vår kompetanse.

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close