NorskSvenskaEnglishDansk

Bedre driftsøkonomi

    

Premium Solution

Premium Solution er rettet mot kunder som har kapasitet, produktivitet, kvalitet og utnyttelse av råstoffet i fokus i det daglige arbeidet.

Premium Solution er en servicekontakt basert på
driftsresultater, der Luja tar ansvaret for at en
avtalt del av driften yter optimalt
– selvfølgelig i tett samarbeid med kunden. 

Vårt honorar avhenger direkte av produsert antall m3, og gir dermed en felles interesse av og fokus på å kontinuerlig foreta forbedringer som gir et bedre driftsresultat. Denne avregningsformen gir deg på samme måte mulighet til å budsjettere dine vedlikeholdskostnader temmelig nøyaktig på den delen som Luja har ansvar for.

Premium Solution er en påbygning til Service Solution, og inneholder grunnleggende de samme ytelsene, men med den avgjørende forskjellen at vi har driftsansvar og ansvar for at utstyret ditt alltid yter optimalt.

Premium Solution

Kontinuerlig overvåkning og justering

Med Premium Solution arbeider vi kontinuerlig for å redusere driftsstopp og andre forstyrrelser til et minimum ved å se på din saglinje som en helhet. Vi gjennomfører små endringer og justeringer med det samme når vi kan se at det kan bety flere produserte m3 eller annen forbedring av båndsagens drift.

Vi følger og rapporterer driften måned for måned, sørger kontinuerlig for forbruksartikler og besøker produksjonen flere ganger i løpet av året, både for oppfølgning og besiktigelse, samt egentlige servicebesøk hvor vi utfører oppretting, hjulsliping, utskifting av slitt utstyr, kontroll av funksjonalitet osv.

Vi arbeider ikke med faste serviceintervaller, men ut fra det aktuelle behovet – vi er hos deg hvis vi har mistanke om at noe ikke fungerer som det skal. 

Tett dialog med teamet ditt

For å få det beste ut av samarbeidet ønsker vi en tett dialog med teamet av operatører og servicefolk som har det daglige ansvaret for sagen. Dette sikrer at teamet alltid er oppdatert og utfører det nødvendige arbeidet som holder sagene i toppform.
Vi forventer også en tett dialog med verktøyleverandøren siden vi ofte i fellesskap kan gi produksjonen et ekstra dytt i riktig retning. 

Markedets sterkeste løsning

Med Premium Solution unngår du dyre avvik i produktiviteten, fordi vårt team av spesialister som utelukkende fokuserer på "hjertet" i driften, oppdager og reagerer på små avvik meget tidlig.
Premium Solution er derfor markedets ubetinget sterkeste serviceløsning for sagbruk.

Ønsker du å høre mer om mulighetene for en Premium Solution-kontrakt, kan du kontakte direktør Søren Luja Hansen.
 

» Last ned PDF om Premium Solution

    

Våre fokusområder for sagbruk er:

  • Best mulig utnyttelse av råstoffet
  • Kapasitet og produktivitet
  • Å unngå ikke planlagte bladskift
  • Færre driftsforstyrrelser
  • Flere driftstimer mellom de store servicestoppene
  • Økt tilgjengelighet og produksjonsgrad.

 

Vurderer du å oppgradere produksjonen eller har du behov for service på sagene dine? Da er du velkommen til å kontakte oss. Jo tidligere vi blir koblet inn i prosessen, jo større nytte vil du ha av vår kompetanse.

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close