NorskSvenskaEnglishDansk

Bedre utnyttelse av verktøyet

    

Vi skaper målbare resultater

Luja A/S tilbyr en helhetlig pakke med kunnskap og verktøy som er avgjørende for et godt driftsresultat på høvlerier og sagbruk hvor man bruker båndsager.

Vår suksess er et resultat av både egne, patenterte verktøy og en svært høy faglig kompetanse innad i teamet.
Vi ønsker å bli oppfattet som bransjens sterkeste samarbeidspartner innen optimering av prosesser som omfatter båndsager. Løsningene er alltid utviklet, utført og håndtert av dyktige og engasjerte medarbeidere.

Gode sagbånd er ikke nok!
Vi arbeider ut fra en grunntanke om at det ikke er nok med gode sagbånd når kvalitet, produktivitet og driftssikkerhet skal være av ypperste klasse.
Gode sagbånd vil aldri yte sitt beste hvis maskinen er i dårlig stand.

Luja er det "pitstop-teamet" som får maskinen din til å ligge i ledersjiktet, målt i yteevne og kvalitet. Ved at vi betrakter prosessen som en helhet og rendyrker hvert enkelt ledd i kjeden av faktorer som totalt sett danner optimal drift, er vi i stand til å skape målbare resultater på kundenes bunnlinje. 

Vi er kompromissløse i tilnærmingen til arbeidet, da vi ønsker å være de beste. Med den innstillingen har vi over lenger tid opparbeidet oss Nord-Europas sterkeste og beste kompetanse innen optimering av båndsager.


 

Velkommen til Luja A/S


Søren Luja Hansen"Mitt mål er å sette nye standarder for hvilket utbytte man kan forvente å oppnå fra produksjonen. Gjøre tingene bedre enn det kundene er vant til og hele tiden søke nye forbedringer."
Søren Luja Hansen, direktør

Luja

 

Fakta:

Siden 2002 har Luja A/S forbedret driftsresultatene markant på flere europeiske høvleri og sagbruk gjennom optimering av produksjonsprosessene.
Resultatet av en Luja-optimeringsprosess er færre og kortere driftsstopp, lengre driftstid på sagbåndet, finere sluttprodukt, bedre utnyttelse av råstoffet og dermed en bedre driftsøkonomi.
Luja benytter en rekke patenterte verktøy og prosesser.
Vi produserer og markedsfører Luja Bio-Oil, som er spesielt utviklet til smøring av båndsager og høvler.

Eksportandelen er 98 %, med hovedtyngden på Sverige, Norge og England.

Antall medarbeidere. 5
 

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close