NorskSvenskaEnglishDansk

Det gode samarbeid

    

Moelven Trysil AS

Høyere hastighet og bedre kvalitet

Luja har renovert en sag og levert en ny RE-NEW sag til Moelven Trysil. Dette har betydd at Høvleriet kan kjøre en mye større mengde trevirke igjennom og at produksjonen har blitt mer driftssikker.


Øyvind LåvåsenDet norske høvleriet Moelven Trysil AS har røtter helt tilbake til 7. juli 1917. De har ikke hatt et samarbeide med Luja like lenge, men siden 2005 har Luja levert en rekke produkter og tjenester til høvleriet, noe som har forbedret produksjonen betraktelig.

Luja har blant annet forbedret smøre/skrapesystemet og slipt hjulene ved en renovering av en eldre sag. Luja har levert en RE_NEW-sag til det nye høvleriet, som både har nytt fremdriftsanlegg, sterkere hjul og helt ny el-styring. I tillegg til dette bruker de også Luja Bioolje på det norske høvleriet.

-Vi kjører mye mer tre igjennom båndsagen i høyere hastigheter enn det var mulig tidligere, forteller Øyvind Løvåsen, avdelingsleder i Moelven Trysil.

Han utdyper:

- Det er en bedre flyt i produksjonen nå enn tidligere. Den er mer driftssikker. Vi opplever også færre problemer med sagblader som sprekker eller bølgeskjærer.
 

God olje til høvler og sager

Moelven TrysilMoelven Trysil har også valgt å bruke Luja Bioolje for å smøre og rense både høvelen og sagen sin. Oljen har mange gode egenskaper og den er ikke like så hard for maskinene som andre oljer. Alt i alt er Øyvind Løvåsen meget glad for samarbeidet med Luja, og han hadde heller ingen betenkeligheter med å velge Luja som leverandør.

- Vi hadde hørt om noe andre prosjekter Luja hadde gjort i Norge, forklarer Øyvind Løvåsen. Vi tok kontakt med Luja, og dette har blitt til et langt og godt samarbeid om båndsagene og hvordan de fungerer best mulig.

– Samarbeidet med Luja betyr at vi har fått en driftssikker båndsag på høvleriet vårt», sier han. 

Moelven TrysilØyving Løvåsen setter spesielt fokus på at Luja leverer gjennomtenkte løsninger som sikrer at båndsagene jobber godt i mange år uten unødvendige driftsstopp og problemer.

Han er heller ikke i tvil om at han vil anbefale Luja til andre.

– Ja, Søren Luja Hansen kan det han jobber med, slår Øyvind Løvåsen fast.

» Last ned casestudy (PDF)

» Ønsker du å optimere produksjonen?
Vi tilbyr 3 forskjellige løsningsmodeller for våre kunder, som matcher deres individuelle behov for involvering: Solution, Project og Products.

» Les neste casestudy:
Stangeskovene
"Sagene kjører nå med 68 m/minuttet."

Fakta:

Moelven Trysil AS har røtter helt tilbake til 7 juli 1917, og allerede året etter sto sagbruket klar til bruk. De første årene besto firmaet kunn av et sagbruk men allerede i 1921 kjøpte man inn den første høvelen og satte den i drift. I dag har Moelven Trysil 48 ansatte.

Trysil kommune eide verket fram til 2005, og så overtok firmaet Forest Invest AS som består av Trysil Kommunale skoger KF og Trysil Vassdragets Skogeierlag  Glommen BA .

I november 2007 overtok Moelven bedriften under navnet Moelven Trysil AS. Selskapet er tidligere kjent som Trysil komm. Sag og Høvleri, Trysil-Tre og Trysil Skog AS.

Moelven Trysil AS jobber både med gran og furu. Foredlingen på høvleriet sørger for at de hvert år foredler 75 – 80 % av alt treet fra sagverket, noe som igjen betyr at bedriften kan tilby et bredt utvalg av produkter i tillegg til eksport av diverse trevarer.

Forbruk av råtre per år:

ca 130 000 m3 tre
Samlet foredling i høvleriet:

ca 52 000 m3
Impregnerte produkter:

ca 22 000 m3

Dette gjorde Luja A/S:

Til Moelven Trysil har Luja levert en Canali ML1100 Twin - RE-NEW som er bygget om slik at den har en kapasitet på  90 m/min i 150 mm snitthøyde.

Det er bl.a. montert nye fremføringskassetter, bladsmøresystem, bladstyring, el-styring i tillegg til hjul på den ene siden.

Maskinbordet er renovert og bygget om fra hydraulikk til luft, linjene til sagen er rettet opp og vi har stått for installasjon og igangsetting.

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close