NorskSvenskaEnglishDansk

Det gode samarbeid

    

Lida Timber

– Det har vært lønnsomt fra dag én

Smøresystem, service, bioolje og oljedoseringsanlegg er bare et utvalg av det LUJA har levert til det svenske høvleriet Lida Timber.


Anders JosefssonLida Timber er et høvleri som har fokus på blant annet langsiktige relasjoner. Det siste er LUJA et eksempel på, for de to firmaene har hatt et tett samarbeid siden 2003. Lida Timber er et svensk, familieeid høvleri. Eier og direktør i Lida Timber er Anders Josefsson, som er svært fornøyd med sitt samarbeid om båndsagene med det danske firmaet. LUJAs seneste jobb har betydd et massivt løft i kapasiteten – og en tilfreds eier.

– Vi ville øke kapasiteten, og det klarte vi ikke med de gamle hjulene i båndsagene våre. Så i samarbeid med LUJA besluttet vi å bytte dem, forteller Anders Josefsson. 

LUJA støpte nye høyhastighetshjul, byttet aksler, nav og remskiver, og det har gitt et imponerende godt resultat. Motoren ble montert med frekvensomformer, noe som gir mulighet for flere hastigheter. 

– Tidligere ble vi begrenset av de gamle hjulene, noe som betydde at vi bare kunne klare ca. 50 meter/minutt. Etter oppgraderingen klarer vi 75. Det er en økning på 50 prosent, noe vi er veldig fornøyd med. 

Kvaliteten er minst like god som tidligere, så Anders Josefsson er en fornøyd mann. 

– I ettertid kan vi se at vi skulle ha gjort det enda tidligere. Vår investering i LUJA har nesten vært lønnsomt umiddelbart pga. den ekstra kapasiteten. Hver dag produserer vi mer.  

Økt kapasitet

Lida TimberLUJA har i løpet av de siste 12 år levert en lang rekke ytelser til Lida Timber. Alt fra LUJA Bioolie til service på båndsagene, større prosjekter som for eksempel CNC-bombering og installering av LUJA smøresystem, og det nyeste prosjektet med hjulene.

– Vi hadde hørt at han kunne optimalisere båndsager på en effektiv måte, og vi hadde to Canali-båndsager som vi mente kunne ha en betydelig bedre ytelse. 

Lida Timber

Luja slipte hjulene på sagenog monterte sterkere og bedre bladstyring. Det ga oss et resultat som var langt bedre, enn vi hadde håpet på, forteller Anders Josefsson.

LUJAs første optimaliseringsprosjekt samt en annen motor og hydraulikk gjorde at kapasiteten ble økt med opptil 75 prosent.

- Etter dette resultatet fikk Luja også lov til å arbeide på den andre sagen vår, forteller Anders Josefsson.

Lida TimberNå har Lida Timber fortløpende kontakt med Luja, som fortsatt sørger for å vedlikeholde båndsagene og finjustere dem, hvis det er nødvendig.

- Vi har også senere fått montert Luja smøresystem, og vi kjører også på Luja Bioolie, forteller direktøren.

Et godt samarbeid

Han fremhever spesielt Lujas evne til å finne gode løsninger som kan endre de eldre sagene slik at de oppnår en bedre yteevne. 
Lida TimberSamtidig kan han også arbeide med mange forskjellige modeller og typer båndsager.

- Begge deler er svært viktige i det konkurransepregede miljøet vi er en del av, sier Anders Josefsson.
Han er ikke i tvil om at samarbeidet med Luja har vært en god investering.

- Vi har svært gode erfaringer, og vi anbefaler gjerne Luja videre til andre, fastslår han .  

» Last ned casestudy (PDF)

» Ønsker du å optimere produksjonen?
Vi tilbyr 3 forskjellige løsningsmodeller for våre kunder, som matcher deres individuelle behov for involvering: Solution, Project og Products.

» Les neste casestudy:
Varberg Timber
"Sager som kjører optimalt og er mer driftsikre enn tidligere."

 

Fakta:

Lida Timber er et høvleri med ca. 18 ansatte, og firmaet holder til i Burseryd i Sverige.

Det er et familieid firma hvor det som står i fokus, er veletablerte prosedyrer, ansvarlige medarbeidere og langsiktige relasjoner.

Virksomheten ble grunnlagt i 1949, og direktør og eier Anders Josefsson er 3. generasjon. 

Høvleriet høvler ca. 50 000 m3 pr. år i Burseryd.

Råmaterialet kjøpes hos de fleste svenske sagbruk avhengig av produktet og kundens ønsker. Høvleriet har sine kunder hovedsakelig i Sverige, Norge og Europa.

Besøk www.lidatimber.se 

Dette gjorde Luja A/S:

Lida Timber har to Canali ML1100 Twin-sager, som Luja har utført vedlikehold på i mange år. I første omgang har vi bombert hjulene, bygget om bladstyringen, opprettet og montert smøre/skrapesystem og manuelt oljedoseringsanlegg.

Etterfølgende har vi gjennom flere år gjort mindre ombygginger og renoveringer bl.a. digital posisjonering og renovering av framtrekk. 

På høsten 2012 monterte vi et komplett automatisk oljedoseringssystem på alle sagene, og systemet er forberedt påkobling til smøring av høvlene. 

Våren 2014 fikk den ene sagen et skikkelig kapasitetsløft da vi skiftet til sterkere hjul som økte matehastigheten med 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close