NorskSvenskaEnglishDansk

Høy produktivitet – ensartet kvalitet

    

Bladsmøring

Luja har utviklet et smøresystem for båndsager som ved hjelp av et minimalt oljeforbruk, gir stor driftssikkerhet og får maskinene dine til å gi enda mer.

Oljedosering

Den riktige sammensetningen er det avgjørende.

Lujas bladsmøresystem får anerkjennelse fra kunder og andre aktører i bransjen for funksjonalitet, driftssikkerhet og evne til å holde hjul og blad rene og velsmurte.

Den korrekte smøringen nedsetter friksjonen mellom de forskjellige delene i maskinen og forhindrer belegg på hjulene.

Gevinsten er flere m3 skåret tre, mindre slitasje, færre re-bomberinger av hjulene i tillegg til mindre forbruk av verktøy.

Bladsmøring - Oledosering  Startmodul med pumpe
  og container

 

Bladsmøring - Oliedosering

Moduler for sag

Ditt valg

For å oppnå den mest stabile oljedosering kan virksomheten din bruke Lujas automatiske eller manuelle oljedoseringsanlegg. Kombinert med Luja Bio-Oil og vårt smøre/skrapesystem gir dette den beste smøringen av båndsager som finnes på markedet
 

Automatisk oljedoseringsanlegg

Lujas automatiske oljedoseringsanlegg har en meget stor driftssikkerhet i tillegg til en logisk styring og enkel konstruksjon som gjør den lett å bruke. Den består av en startmodul og en sagmodul.
 

Slik fungere det

Ved daglig drift skal du bare starte sagene og eventuelt justere oljemengden etter hva som skal skjæres. Avhengig av oppsetning ved startmodulen skal det enten skiftes tønne eller ICB-container når startmodulen sier den er tom.

Startmodulen består av en pumpe som automatisk pumper oljen opp til smøreenhetene ved sagen. Det er overvåkning på oljeforsyningen slik at anlegget selv melder om feil hvis det går tom for olje, hvis luftforsyningen svikter eller om det er en lekkasje i anlegget.

Sagmodulen fungerer bla. via en sykluskontroll som sikrer at den riktige mengden olje pumpes ut til alle smørestedene.  Systemet er koblet sammen med drivmotoren slik at den bare smører når systemet er i drift. Modulen melder feil hvis syklusen ikke gjennomføres som programmert eller hvis smøringen uteblir.

Alle alarmer blir varslet med en blitzlampe plassert ovenpå den enkelte modulen, noe som gjør det tydelig for operatøren. Dette gjør det enkelt å finne eventuelle feil.

Dette betyr i praksis at du bare skal ha fokus på systemet når det melder at det mangler olje. Dette er tidsbesparende og driftssikkert.
 

Bladsmøring - oliedosering

Manuelt oljedoseringsanlegg

Det manuelle oljedoseringsanlegget er et alternativ til det automatiske anlegget som vi anbefaler til høvlerier der det arbeides med tørt tre i et rent miljø. Oljen helles i en beholder der man via doseringsventiler kan justere oljemengden til de enkelte smøresteder. Dette er en velkjent og gjennomtestet metode, men ikke så driftssikker som det automatiske anlegget.

Smøre/skrapesystem

Vår filosofi for utviklingen av systemet er at korrekt smøring reduserer friksjon mellom de forskjellige delene i maskinen og forhindrer beleggdannelse, med økt fremføringshastighet og forlenget driftstid på sagbåndet som resultat. Denne løsningen har gjennom flere år høstet stor anerkjennelse blant kunder såvel som andre aktører i bransjen.

Med Lujas smøre/skrapesystem kommer du til å oppleve:

 • Færre driftsstopp og en mer stabil produksjon

 • Redusert forbruk av sagblad

 • Rene hjul og sagblad

 • Bedre smøring

 • Færre utskiftninger av maskindeler

 • Redusert støy

 • Mer stabile og holdbare maskiner


Selv under ekstreme forhold er Lujas blad-smøresystem den beste løsningen.


Rene blad etter 36 timers drift.

Annerledes enn andre systemer

Lujas smøre/skrapesystem skiller seg fra andre systemer på vesentlige områder som f.eks.

 • Mindre forbruk av olje i forhold til andre smøresystemer på markedet.

 • sagbladets returside smøres på både inner- og ytterside

 • Filtputene har større trykkflate som fordeler oljen bedre

 • Bånd og hjul er renere selv ved et minimalt forbruk av olje

 • sagbladene ligger mer rolig og stabilt på hjulet under produksjonen

 • Alle deler er synlige noe som gir et raskt overblikk og lett vedlikehold og rengjøring


Alt i alt gir den en økt produktivitet i bedriften din.

 

Ta kontakt med Luja A/S

Ønsker du flere opplysninger om hva bladsmøresystemet vårt kan gjøre for produksjonen din, kan du kontakte oss på: 63 32 00 11.
 

» Last ned produktblad

Velkommen hos Luja

Vurderer du å oppgradere produksjonen eller har du behov for service på sagene dine?

Da er du velkommen til å kontakte oss. Jo tidligere vi blir koblet inn i prosessen, jo større nytte vil du ha av vår kompetanse


» Optimering - Sagbruk


» Optimering - Høvlerier

 

 

 

Ta kontakt med Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close